Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN MAL231_Vi xử lý - Hợp ngữ (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A D
7 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A D
8 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A D
9 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A D
10 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A D
11 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A D
12 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A D
13 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A D
14 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A D
15 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A D
16 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A D
17 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A D
18 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A D
19 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A D
20 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A D
21 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A D
22 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A D
23 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A D
24 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A D
25 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A D
26 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A D
27 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A D
28 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A D
29 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A D
30 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A D
31 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A D
32 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A D
33 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A D
34 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A D
35 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A D
36 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A D
37 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A D
38 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A D
39 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A D
40 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A D
41 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A D
42 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A D
43 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A D
44 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A D
45 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A D
46 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A D
47 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A D
48 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A D
49 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A D
50 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A D
51 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A D
52 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A D
53 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A D
54 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A D
55 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A D
56 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
57 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A D
58 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A D
59 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D D
60 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D D
61 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D D
62 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D D
63 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D D
64 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D D
65 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D D
66 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D D
67 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D D
68 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D D
69 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D D
70 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D D
71 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D D
72 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D D
73 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D D
74 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D D
75 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D D
76 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D D
77 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D D
78 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D D
79 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D D
80 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D D
81 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D D
82 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D D
83 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D D
84 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D D
85 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D D
86 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D D
87 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D D
88 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B D
89 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B D
90 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B D
91 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B D
92 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B D
93 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B D
94 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B D
95 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B D
96 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
97 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
98 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B D
99 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B D
100 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B D
101 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B D
102 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B D
103 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B D
104 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B D
105 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B D
106 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B D
107 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B D
108 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B D
109 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B D
110 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B D
111 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B D
112 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B D
113 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
114 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
115 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B D
116 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B D
117 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B D
118 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B D
119 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B D
120 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B D
121 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B D
122 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B D
123 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B D
124 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B D
125 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B D
126 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B D
127 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B D
128 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A D
129 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A D
130 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A D
131 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A D
132 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A D
133 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A D
134 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A D
135 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A D
136 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A D
137 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A D
138 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A D
139 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A D
140 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A D
141 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C D
142 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C D
143 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
144 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
145 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C D
146 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C D
147 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C D
148 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C D
149 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C D
150 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C D
151 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C D
152 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C D
153 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C D
154 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C D
155 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C D
156 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
157 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C D
158 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C D
159 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C D
160 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C D
161 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C D
162 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C D
163 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C D
164 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C D
165 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C D
166 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C D
167 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C D
168 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C D
169 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C D
170 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C D
171 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C D
172 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C D
173 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C D
174 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C D
175 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C D
176 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E D
177 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E D
178 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E D
179 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E D
180 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E D
181 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E D
182 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E D
183 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E D
184 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E D
185 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E D
186 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E D
187 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E D
188 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E D
189 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E D
190 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E D
191 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E D
192 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E D
193 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E D
194 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E D
195 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E D
196 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E D
197 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E D
198 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E D
199 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E D
200 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E D
201 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E D
202 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E D
203 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E D
204 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E D
205 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E D
206 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
207 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
208 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
209 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A D
210 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A D
211 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A D
212 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A D
213 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A D
214 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A D
215 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
216 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
217 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A D
218 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A D
219 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A D
220 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A D
221 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A D
222 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A D
223 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
224 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A D
225 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A D
226 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A D
227 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A D
228 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A D
229 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A D
230 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A D
231 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
232 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A D
233 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
234 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
235 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
236 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A D
237 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A D
238 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A D