Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN IMP221_Xử lý ảnh (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A A
3 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A A
4 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A A
5 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A A
6 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A A
7 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A A
8 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A A
9 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A A
10 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A A
11 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A A
12 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A A
13 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A A
14 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A A
15 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A A
16 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A A
17 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D A
18 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D A
19 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D A
20 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D A
21 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D A
22 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D A
23 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D A
24 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D A
25 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D A
26 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D A
27 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B A
28 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B A
29 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B A
30 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B A
31 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B A
32 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B A
33 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B A
34 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A A
35 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A A
36 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A A
37 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A A
38 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A A
39 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A A
40 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C A
41 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C A
42 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C A
43 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C A
44 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C A
45 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E A
46 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E A
47 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E A
48 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E A
49 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E A
50 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E A
51 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E A
52 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E A
53 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E A
54 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E A
55 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E A
56 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E A