Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP: CNTT_K12A

STT Mã sinh viên Họ và Tên
1 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh
2 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh
3 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách
4 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công
5 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng
6 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng
7 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy
8 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại
9 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh
10 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức
11 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang
12 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải
13 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng
14 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền
15 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền
16 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa
17 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài
18 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng
19 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường
20 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải
21 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên
22 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh
23 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai
24 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh
25 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga
26 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên
27 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật
28 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee
29 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong
30 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân
31 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh
32 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou
33 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan
34 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh
35 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử
36 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành
37 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành
38 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo
39 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng
40 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng
41 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng
42 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh
43 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết
44 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư
45 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên
46 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang
47 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang
48 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh
49 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung
50 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú
51 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng
52 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng
53 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ
54 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân
55 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết
56 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến